Keresés

Készítse elő okmányait!

Amire szüksége lesz:

- Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya 

vagy

- Érvényes útlevél és lakcímkártya

- Érvényes adóigazolvány

Biztosra akar menni a hiteligénylés kitöltésekor?

- Nyissa meg számítógépén, vagy szükség esetén nyomtassa ki az online hiteligénylési segédletet!

- Tartsa megnyitva ezt az oldalt is, és használja az online igénylés során

Elakadt? Kérdése Van?

- Olvassa el a súgót, vagy hivjon minket a +36 1 358 6600 számon

Áruhitel Referencia THM: 0%, 2 000 000 Ft hitelösszeg és 4 hónap futamidő esetén.


Fix, éves ügyleti kamat: 0%. Kezelési díj: 0 Ft. Futamidő: 4 hónap. Az igényelhető hitelösszeg: 25 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Szükséges önrész, a vételár függvényében: 200 000 Ft-ig önrész nélkül, 200 001 Ft-tól 300 000 Ft-ig min. a vételár 10%-a, 300 001 Ft-tól min. a vételár 20%-a.


Reprezentatív példa 2 500 000 Ft-os vételár esetén:

Önrész: 500 000 Ft Kezelési dij: 0 Ft
Hitelösszeg: 2 000 000 Ft Referencia THM: 0,00 %
Futamidő: 4 hónap Havi törlesztőrészlet: 500 000 Ft
Fix, éves ügyleti kamat: 0,00 %  A fizetendő teljes összeg (önrész nélkül): 2 000 000 Ft


A Sugarbird Kft. a Magyar Cetelem Zrt. (Bank) hitelközvetítője, a Bank a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának, a hitelbírálatnak a jogát fenntartja, valamint az ajánlati kötöttségét kizárja. További részletek az áruhitel pultnál, az általános szerződési feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben. https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok 

Érvényes: 2018. november 14. napjától visszavonásig, a Sugarbird Árkád Győr, Alle Budapest, Westend Budapest, Árkád Szeged és Debrecen üzletekben megjelölt 50.000 Ft feletti termékekre.


A teljes hirdetmény az alábbi hivatkozásra kattintva tölthető le: teljes hirdetmény.

Feltételek és dokumentumok

Hiteligénylést Bankunkhoz mindazon személyek adhatnak be, akik megfelelnek az alábbi követelményeknek:

 - Természetes személy  

 -  18. életévét betöltötte

 -  Magyarországon levő állandó lakcím

 -  Igazolt, rendszeres jövedelem

 -  Tartózkodási címen vezetékes telefonon vagy előfizetéses mobiltelefonon való közvetlen elérhetőség

 -  Munkavállalók esetén munkahely, vagy munkavégzés helyén, telefonon való közvetlen elérhetőség

 -  Aktív állományú munkaviszonyában nem áll próbaidő vagy felmondás alatt

 

A hitelbírálatnál szükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok:

1. Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok

- Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy

- Érvényes útlevél és lakcímkártya

- Érvényes adóigazolvány

 

2. Lakcímet igazoló egyéb okmányok

- Két hónapnál nem régebbi, a hitelkérelemben megjelölt tartózkodási hely címére szóló bankszámlakivonat vagy

- vezetékes, vagy előfizetéses mobil telefonszámla vagy

- gáz-, villany-, víz-, kábeltelevízió-, táv-hő-, közös költség-, vagy vezetékes internetszámla. (A szolgáltató által kiállított eredeti számla másolata)

3. Jövedelmet igazoló okmányok


Ha Ön munkavállaló

- 30 napnál nem régebbi, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapja fennálló, határozatlan idejű vagy legalább a futamidővel megegyező határozott idejű munkaviszonyról szóló munkáltatói igazolás (a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványa, vagy a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványán szereplő adatokat tartalmazó egyéb munkáltatói igazolás)

Vagy

- Azon bankszámla utolsó, két hónapnál nem régebbi kivonata, amely a hiteligénylő aktív munkaviszonyából származó jövedelmét, vagy nyugdíját jogcímében is és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél saját nevére szóló bankszámlára, vagy az ügyfél házastársával közös bankszámlájára, és a tartózkodási helye/helyük címére szól

Ha Ön egyéni vállalkozó vagy cégtulajdonos

- Vállalkozók - gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja - esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás.

Ha Ön őstermelő

- Őstermelők esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás

Ha Ön nyugdíjas

- Utolsó nyugdíjszelvény, vagy azon fizetési számla (bankszámla) két hónapnál nem régebbi eredeti kivonata, amely a hiteligénylő nyugdíját jogcímében és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél saját nevére vagy az ügyfél házastársával közös nevére, illetve a tartózkodási hely/helyük címére szól, és nyugdíj törzslap,

- Vagy tárgy évi év eleji összesítő a nyugdíj összegéről.

- Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás esetén, a rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátás megállapításáról szóló határozat, amely legalább az igényelt futamidővel megegyező időre szóló ellátás megállapítását tartalmazza.

Bankszámláról történő teljesítés esetén azon bankszámla legutóbbi számlakivonata, melyre a hiteligénylő felhatalmazást ad csoportos beszedésre

A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. Egyéb jövedelempótló ellátások esetén a Bank egyedi mérlegelés alapján dönt a hitelképességről.

Munkáltatói igazolás nélküli konstrukció esetében gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja nem jogosult hiteligénylésre

Letölthető dokumentumok

Konstrukció

Munkáltatói igazolás

Ügynöki tájékoztató

Jövedelem-változás hatásainak bemutatása

Linkek

Jövedelem-változás hatásainak bemutatása

Cetelem dokumentumok

Jövedelem-változás hatásainak bemutatása

A törlesztőrészlet rendszeres jövedelemhez viszonyított arányának várható változása a rendszeres jövedelem, valamint a kamat változásának függvényében.

Hitel típusa: áruhitel
Hitel összege: 2 000 000 Ft
Hitel futamideje: 36 hónap
Hitel kamata: 34,05%
Törlesztőrészlet összege: 89 399 Ft
Kamat emelkedése
Rendszeres jövedelem változása0% 1% 2% 3%
- 30% változás 138 261 Ft 64,7% A Bank teljes futamidő alatt
fix kamatozással nyújt hitelt!
- 20% változás 158 013 Ft 56,6%
- 10% változás 177 764 Ft 50,3%
0% változás197 516 Ft45,3%
+ 10% változás 217 268 Ft 41,1%
+ 20% változás 237 019 Ft 37,7%
+ 30% változás 256 771 Ft 34,8%

Ügynöki tájékoztató

Tájékoztató (függő közvetítő)

a) cégnév: SUGARBIRD Kereskedelmi Kft.
székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 126-130.
levelezési cím:
felügyeleti hatóság megjelölése: Magyar Nemzeti Bank (központi levélcím: 1850 Budapest,
Központi telefon: (36-1) 428-2600, központi fax: (36-1) 429-8000, E-mail:
ugyfelszolgalat@mnb.hu)


b) Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank által a közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel. A nyilvántartást ellenőrizni lehet a fenti elérhetőségeken, illetve a www.mnb.hu honlapon keresztül.


c) Társaságunk függő közvetítőként a Magyar Cetelem Zrt. megbízásából jár el, és a megbízó érdekeit képviseli.


d) Társaságunk a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinghez kapcsolódó - a hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing nyújtásától, továbbá a pénzügyi szolgáltatás közvetítésétől elkülönülő - személyre szabott ajánlások adása (hiteltanácsadás) szolgáltatást nem nyújt


e) Társaságunk pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el. Társaságunk a Magyar Cetelem Zrt. pénzügyi intézménytől közvetítői díjat nem kap.


f) A Magyar Cetelem Zrt. biztosítja, hogy az ügyfél Társaságunk magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse.
A Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt valamennyi, az ügyfelek számára nyitva álló helyiségben, annak nyitvatartási idejében, ennek hiányában a székhelyén minden munkanapon 8 órától 16 óráig, a telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon és a hét egy munkanapján (hétfő) 8 órától 20 óráig, elektronikus eléréssel - üzemzavar esetén megfelelő más elérhetőséget biztosítva - az írásbeli panaszt folyamatosan fogadja. A Magyar Cetelem Zrt. a
szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet a Magyar Cetelem Zrt. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek megküldi. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Magyar Cetelem Zrt. a panaszról
jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. A Magyar Cetelem Zrt. az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 napon belül megküldi az ügyfélnek. A Pénzügyi Békéltető Testület hatáskörébe és
illetékességébe tartozik a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó - jogviszony létrejöttével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a Pénzügyi Békéltető Testület egyezség létrehozását kísérli meg, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében


g) Társaságunk az ügyfél számára az alábbi más – pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként számít fel: Igen: termék, kiszállítás díja.

SZÁLLÍTÁSI TERÜLET